• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


Czego spodziewać się na testach do Policji w 2023 roku?

Każda osoba, która zastanawia się nad rozpoczęciem kariery w Policji chce wiedzieć co ją czeka. O ile w przeciągu roku zazwyczaj korzystamy z dostępnych w sieci informacji, o tyle w nowym roku zazwyczaj zastanawiamy się, czy nie zaszły jakieś zmiany.

W tym artykule omówimy, na co mogą się spodziewać przyszli kandydaci, którzy chcą dołączyć do tej prestiżowej formacji w 2023 roku. Odpowiemy również na pytanie, czy testy do Policji będą bardziej wymagające i jak kandydaci powinni się do nich przygotować.

Jak wyglądają testy do policji?

Testy rekrutacyjne do Policji są zróżnicowane i obejmują kilka etapów. W zależności od konkretnej formacji Policji, której kandydat chce dołączyć, proces rekrutacji i testów może się nieznacznie różnić, ale w większości przypadków testy są podobne. Poniżej przedstawiamy ogólny opis etapów rekrutacji i testów do Policji w Polsce:

  • Testy wstępne - w pierwszym etapie kandydaci są poddawani badaniom lekarskim oraz testom psychologicznym, które mają na celu ocenę ich ogólnego stanu zdrowia oraz predyspozycji do wykonywania pracy w Policji.
  • Testy sprawnościowe - w tym etapie kandydaci są poddawani testom sprawnościowym, w których mierzone są ich umiejętności fizyczne, takie jak szybkość, siła, wytrzymałość, zręczność i koordynacja.
  • >Testy wiedzy - kandydaci muszą przejść testy z wiedzy ogólnej, z zakresu prawa, procedur policyjnych i podstawowych umiejętności w zakresie samoobrony.
  • Badania psychologiczne - kandydaci przechodzą badania psychologiczne, które mają na celu ocenę ich predyspozycji do wykonywania pracy w Policji, m.in. poziomu inteligencji, umiejętności interpersonalnych i zdolności do podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.<
  • Rozmowa kwalifikacyjna - kandydaci, którzy przejdą przez wcześniejsze etapy, są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielami Policji. W trakcie tej rozmowy, oceniane są ich umiejętności interpersonalne, wiedza na temat Policji i motywacja do pracy w tej instytucji.

Testy do Policji są wymagające, ale równocześnie są one przeprowadzane w sposób przejrzysty i zgodny z ustalonymi standardami. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami i kryteriami oceny, aby być dobrze przygotowanym na etapy rekrutacji.

Czy testy do policji w 2023 roku ulegają zmianie?

W roku 2023 nie nastąpiły żadne zmiany dotyczące testów do Policji oraz zakresu wiedzy, jaki jest podczas nich sprawdzany. Jednakże, warto zaznaczyć, że rekrutacja do Policji może ulec zmianom ze względu na różne czynniki, w tym na przykład na potrzeby i wymagania konkretnych formacji Policji, aktualne ustawy, regulacje i procedury rekrutacyjne.

Z tego powodu, wskazane jest, aby kandydaci na bieżąco monitorowali oficjalne źródła informacji o rekrutacji do Policji, takie jak strona internetowa Komendy Głównej Policji, strona internetowa odpowiedniej jednostki policji lub strona Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby uzyskać aktualne informacje o wymaganiach rekrutacyjnych i procedurach. Warto również odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania do testów choćby poprzez regularne treningi fizyczne.