• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Czym jest karta EKUZ i gdzie się ją wyrabia?

  • karta-ekuz

    karta-ekuz

Karta EKUZ nie jest nowym pojęciem, a mimo to widać, że wciąż budzi wiele pytań i wątpliwości. Z czym dokładnie mamy do czynienia? Co skrywa się pod pojęciem karty EKUZ? Gdzie można ją wyrobić? Nasz tekst dostarczy Ci przydatnych informacji, więc zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!

Czym jest karta EKUZ?

EKUZ to skrót od Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli dokumentu, który upoważnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie krajów należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, można liczyć na podstawową pomoc medyczną w publicznych placówkach kraju, w którym będziemy aktualnie przebywać.

Co ważne, posiadanie karty EKUZ upoważnia nas jedynie do skorzystania z publicznej opieki lekarskiej tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Warto przy tym zauważyć, że w niektórych państwach wymagane jest nie tylko przedstawienie karty EKUZ, ale również dokumentu tożsamości. NFZ wskazuje, że najlepiej w takich przypadkach okazać paszport. Jednak ważne jest również to, że posiadając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego będziemy traktowani przez zagraniczną służbę zdrowia na takich samych zasadach, jak mieszkańcy kraju, w którym będziemy przebywać.

W praktyce oznacza to, że jeśli będziemy potrzebować wsparcia medycznego, które dla obywateli danego państwa jest płatne, to niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci nam kosztów. I nie ma tutaj znaczenia, czy w naszym kraju dane świadczenie odbywa się w ramach NFZ, czy też nie i więcej o EKUZ na https://wakacyjnapolisa.pl można przeczytać. Jeśli zatem ktoś chciałby dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda podróżowanie z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, to warto tutaj skierować swoje kroki, ponieważ czeka tam wiele przydatnych informacji.

Kto może ubiegać się o kartę EKUZ?

Całe szczęście mamy do czynienia z dokumentem, o który może ubiegać się praktycznie każdy, kto będzie wybierał się do państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy wyjeżdżamy za granicę w celach turystycznych, czy też służbowo.

Jak wskazuje wakacyjnapolisa.pl/poradnik/ubezpieczenie-w-gory/ dodatkowo o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą ubiegać się również osoby uczące za granicą. Medyczne świadczenie przysługuje również osobom zatrudnionym poza granicami naszego kraju, a więc wtedy, gdy pracujemy w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Gdzie obowiązuje karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego obowiązuje w członkowskich państwach UE, a więc można się o nią ubiegać, gdy wybieramy się do Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, czy do Danii.

Do tego o kartę EKUZ możemy ubiegać się, gdy podróżujemy na Cypr, do Grecji, Estonii, Finlandii, czy Hiszpanii. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można też wyrobić podróżując do Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Portugalii, czy Rumunii.

Oczywiście również wyjeżdżając na Maltę, Słowację, Słowenię, czy do Szwecji także wyrobimy kartę EKUZ. To samo dotyczy Włoch i Węgier, czy kraj członkowskich EFTA, a więc mowa tutaj o Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, czy Szwajcarii.

Gdzie wyrabia się EKUZ?

Każdy, kto chce wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien zgłosić się do wojewódzkiego oddziału NFZ z odpowiednio przygotowanym wnioskiem. Co ciekawe, wniosek można nie tylko dostarczyć osobiście, ale również przesłać go do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli chodzi o sam wniosek, to również mamy gotowe wzory, które można pobrać z sieci. Później wystarczy je wypełnić i dostarczyć w wybrany przez siebie sposób. Gotową kartę EKUZ można odebrać osobiście lub upoważnić do tego inną osobą.