• Slider 3
 • Slider 4
 • Slider 5


 • rafting

Innowacyjna Metoda Finansowania – Crowdfunding na Światowym Rynku

 • Komputer

W erze cyfrowej, poszukiwanie środków na rozwój projektów stało się bardziej zróżnicowane i dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, wyłania się jako coraz bardziej popularna metoda pozyskiwania funduszy na różnego rodzaju przedsięwzięcia. W niniejszym artykule od Agencja Artefakt dokładnie omówimy, czym jest crowdfunding, jego rodzaje oraz wady i zalety, które należy wziąć pod uwagę w kontekście planowania i przeprowadzania kampanii crowdfundingowych.

Crowdfunding – co to jest? 

W dzisiejszych czasach wiele osób poszukuje nowych sposobów na finansowanie swoich projektów i planów. Jednym z coraz popularniejszych sposobów na pozyskiwanie funduszy jest crowdfunding. W tym artykule opowiemy o tym, co to jest crowdfunding i jak działa, przedstawimy również rodzaje kampanii crowdfundingowych oraz wady i zalety takiej formy pozyskiwania środków. 

Co to jest i jak działa crowdfunding? 

Termin „crowdfunding” ma swoje źródło w języku angielskim i pochodzi od połączenia słów „crowd” (tłum) oraz „funding” (finansowanie). Bezpośrednio można to przetłumaczyć jako „finansowanie przez tłum”, jednak bardziej poprawnym tłumaczeniem na język polski jest „finansowanie społecznościowe”. Ideą crowdfundingu jest finansowanie i pozyskiwanie środków na różnego rodzaju projekty za pośrednictwem dedykowanych do tego serwisów internetowych poprzez skupienie się wokół nich społeczności online. Ludzie, firmy lub instytucje, które chcą wesprzeć projekt, wpłacają na niego pieniądze lub nawiązują inną, bardziej formalną relację, a w zamian otrzymują określone korzyści, nagrody lub udziały oraz akcje w projekcie. Crowdfunding stał się popularną alternatywą dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania kapitału zewnętrznego, wymaga jednak od pomysłodawców rozpropagowania projektu na własną rękę i zbudowania wokół niego wiernej społeczności. 

Rodzaje crowdfundingu 

Można wyróżnić różne rodzaje kampanii crowdfundingowych, które różnią się sposobem pozyskiwania funduszy oraz celem, dla którego zostały utworzone. Istnieją cztery podstawowe typy crowdfundingu: 

Crowdfunding nagrodowy (nagrody za wpłaty) 

W crowdfundingu nagrodowym, osoby decydujące się na wsparcie konkretnego projektu, otrzymują nagrody i benefity w zamian za wpłacenie określonej kwoty pieniężnej na saldo projektu. Nagrody zazwyczaj są związane z projektem, np. wczesny dostęp do produktu, podziękowanie w książce, limitowana edycja produktu i wiele innych. Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów crowdfundingu, ponieważ darczyńcy zawsze otrzymują coś w zamian za swoją pomoc w rozwoju projektu. 

Crowdfunding udziałowy (udział w projekcie) 

W tym rodzaju crowdfundingu darczyńcy otrzymują udziały w projekcie w zamian za wpłacenie pieniędzy. Jeśli projekt odniesie sukces, udziałowcy mogą liczyć na pewien procent zysków, który zostaje ustalony indywidualnie w zależności od wpłaconej kwoty. W takiej formie crowdfundingu uczestniczą głównie inwestorzy, którzy chcą zainwestować w perspektywiczne projekty, ale nie mają wystarczających środków finansowych na tradycyjne, większe inwestycje. 

Crowdfunding charytatywny (wpłaty bez nagród) 

Crowdfunding charytatywny polega na wpłacaniu pieniędzy bez oczekiwania na jakiekolwiek nagrody czy gratyfikację. Ten rodzaj crowdfundingu jest często wykorzystywany do finansowania projektów prospołecznych oraz - jak sama jego nazwa wskazuje - charytatywnych. Jest to idealna forma wsparcia dla ludzi, którzy chcą pomóc, ale nie mają czasu ani możliwości, by działać w sposób altruistyczny na rzecz społeczności.  

Crowdfunding pożyczkowy (pożyczki od darczyńców) 

W tym rodzaju crowdfundingu darczyńcy udzielają pożyczek w zamian za zwrot z naliczonymi odsetkami. Crowdfunding pożyczkowy jest coraz bardziej popularny wśród małych i średnich przedsiębiorców, którzy potrzebują finansowania na swój biznes, projekt lub startup. W ten sposób można pozyskać kapitał bez konieczności ubiegania się o kredyt w banku, który ciężko pozyskać lub jest udzielany na niekorzystnych dla pożyczkobiorcy warunkach. 

Komputer

Zalety crowdfundingu 

Crowdfunding, jako sposób pozyskiwania środków na realizację projektów, posiada wiele zalet, oto niektóre z nich: 

 • Dostęp do różnych źródeł finansowania — crowdfunding umożliwia twórcom projektów dostęp do wielu źródeł finansowania, co zwiększa szanse na uzyskanie potrzebnych funduszy; 
 • Rozpoznawalność — kampanie crowdfundingowe często przyciągają uwagę mediów i potencjalnych klientów, co zwiększa rozpoznawalność projektu i może pomóc w jego promocji; 
 • Brak potrzeby zdobywania kapitału początkowego — crowdfunding umożliwia twórcom projektów pozyskanie funduszy bez konieczności uzyskania kapitału początkowego z tradycyjnych źródeł finansowania, które zwykle wiążą się z odsetkami; 
 • Lepsze zrozumienie potrzeb rynku — crowdfunding pozwala twórcom projektów uzyskać opinie i sugestie od potencjalnych klientów, co może pomóc w dostosowaniu projektu do ich potrzeb; 
 • Budowanie społeczności — crowdfunding umożliwia twórcom projektów budowanie lojalnej społeczności, która będzie ich wspierać w przyszłości przy innych projektach; 
 • Kontrola nad projektem — crowdfunding umożliwia twórcom projektów na zachowanie całkowitej kontroli nad projektem i uniknięcie nacisków ze strony inwestorów; 
 • Nowe produkty — crowdfunding umożliwia wprowadzenie nowych produktów na rynek zbytu. Często się zdarza, że wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów, jest niemożliwe, ponieważ istnieją trudności z pozyskaniem na nie funduszy z tradycyjnych źródeł finansowania. Przyczyną takich problemów może być uznanie produktu jako produkt bez perspektyw i potencjału. Inicjatywa crowdfundingu i społeczności internetowych wokół niego nierzadko potrafi docenić oryginalność i użyteczność współczesnych projektów.  

Wady crowdfundingu 

Podobnie jak przypadku zalet, crowdfunding posiada również pewne wady, które warto wziąć pod uwagę: 

 • Czasochłonność i duża ilość pracy — crowdfunding wymaga dużej ilości czasu i pracy ze strony twórcy projektu, dlatego też, aby osiągnąć nawet względny sukces w kampanii crowdfundingowej, twórcy muszą najpierw dokładnie zaplanować projekt, określić cele finansowe oraz przekonać do siebie potencjalnych darczyńców; 
 • Brak gwarancji sukcesu — crowdfunding nie gwarantuje, że projekt osiągnie swoje cele finansowe. Jeśli kampania nie odniesie sukcesu, twórca projektu może stracić czas i pieniądze na promocję kampanii, co może wpłynąć na reputację projektu; 
 • Wysokie koszty promocji i korzystania z platform — kampania crowdfundingowa wymaga dużych nakładów finansowych na jej promocję, m.in. na tworzenie treści i kreowanie reklam, ale także na opłaty prowizyjne w związku z korzystania z usług platformy crowdfundingowej; 
 • Konieczność zapewnienia nagród — w przypadku crowdfundingu opartego na nagrodach, twórca projektu musi zapewnić odpowiednie korzyści dla darczyńców, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami; 
 • Ograniczenie lub utrata kontroli — crowdfunding może prowadzić do ograniczenia lub nawet utraty kontroli nad projektem, zwłaszcza w przypadku crowdfundingu opartym na udziałach, w którym inwestorzy uzyskują udział w projekcie; 
 • Potencjalne ryzyko oszustwa — crowdfunding może stworzyć ryzyko oszustwa, gdy nieuczciwi twórcy projektów używają kampanii crowdfundingowych jako sposobu na zdobycie pieniędzy bez rzeczywistego zamiaru zrealizowania projektu. W takich przypadkach darczyńcy mogą stracić swoje pieniądze, a twórcy projektu nie będą ponosili konsekwencji; 
 • Niepewność co do jakości projektu — darczyńcy biorący udział w crowdfundingu mogą nie mieć pewności, czy projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem oraz, czy zrealizowany projekt będzie odznaczał się wysoką jakością; 

Należy pamiętać, że każda kampania crowdfundingowa jest inna, a ich wady mogą się różnić w zależności od projektu i rodzaju crowdfundingowej kampanii. 

Zakończenie:

Crowdfunding jest niezaprzeczalnie fascynującym narzędziem, które otwiera przed twórcami projektów szerokie możliwości finansowania i angażowania społeczności online w proces realizacji ich pomysłów. Jednakże, zrozumienie zarówno zalet, jak i potencjalnych pułapek tego procesu jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Dzięki precyzyjnemu zaplanowaniu i przemyślanej strategii można zminimalizować ryzyko niepowodzenia kampanii crowdfundingowej i skupić się na wykorzystaniu wszystkich korzyści, jakie niesie ze sobą ta innowacyjna forma finansowania.