• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Jak uzyskać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Osoby budujące dom niejednokrotnie stają przed koniecznością zapewnienia prawidłowego modelu odprowadzania zanieczyszczeń. Jedną z możliwości jest zainwestowanie w przydomową oczyszczalnię ścieków, która z roku na rok staje się coraz popularniejszych rozwiązaniem. Jak się okazuje, właściciele nieruchomości mogą sięgnąć po dofinansowanie na ten cel. Jak to zrobić i o czym wówczas pamiętać? Przydomowe oczyszczalnie ścieków to obok tradycyjnego szamba jedna z alternatyw dla gminnego systemu kanalizacyjnego. Jest to bardzo nowoczesna, proekologiczna i nie wymagająca obsługi instalacja, dlatego trudno dziwić się temu, że na jej postawienie decyduje się tak wiele osób. Tym bardziej jeśli nie mamy tutaj do czynienia z wielkimi formalnościami czy wygórowanymi wymaganiami terenowymi, a inwestor może otrzymać nawet wsparcie finansowe na ten cel.

Budowa przydomowej oczyszczalni - co warto wiedzieć?

Istnieje wiele rodzajów oczyszczalni ścieków, ale sposób funkcjonowania całej instalacji jest do siebie zbliżony. Cały proces usuwania zanieczyszczeń odbywa się w zbiorniku, gdzie pracują pożyteczne mikroorganizmy oraz bakterie tlenowe i beztlenowe. Wyróżniamy m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem, z osadem roślinnym, piaskowym, osadem czynnym czy biologiczne. Wybierając jeden z typów należy wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby oraz uwarunkowania terenowe, w tym jakość gleby, poziom wód gruntowych, wielkość działki itd.

Dofinansowanie do własnej oczyszczalni - jak uzyskać?

Osoby, które chcą wybudować oczyszczalnię na własnej działce mogą skorzystać z dofinansowania na ten cel w postaci pożyczek, dotacji czy rozwiązań hybrydowych. Najpopularniejsza jest pomoc ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale można też starać się o wsparcie z gminy, która posiada własny kapitał lub fundusze unijne na tego typu proekologiczne działania. W tym celu należy dokładnie zapoznać się z aspektami formalnymi i kryteriami (m.in. maksymalną wydajnością oczyszczalni, jej rodzajem), złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (np. projektem instalacji, warunkami technicznymi, kosztorysem itp), a następnie nie pozostaje nic innego, jak czekać na decyzję.

Ile dotacji do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Budowa przydomowej oczyszczalni wiąże się ze sporym, jednorazowym nakładem finansowym, ale w zamian można liczyć na niskie koszty eksploatacyjne. Na te ostatnie składa się tak naprawdę jedynie przeprowadzana raz, maksymalnie dwa razy w roku usługa, która polega na zebraniu resztek osadowych. Koszt budowy najtańszej oczyszczalni drenażowej to kilka tysięcy złotych, ale w przypadku oczyszczalni ze złożem biologicznym mówimy o nawet kilkudziesięciu tysiącach złotych. W zależności od rodzaju dofinansowania można uzyskać nawet 100% kosztów kwalifikowanych (np. pożyczka) lub do 40%, ale maksymalnie do 12 000 złotych kosztów inwestorskich  (np. dofinansowanie z WFOŚiGW). Warunki przyznawania poszczególnych dotacji, w tym kwoty maksymalne ulegają zmianie, więc warto na bieżąco sprawdzać poszczególne rozwiązania.