• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Jak wybrać szambo, aby działo przez długi czas?

W przypadku braku możliwości przyłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańcy są zobowiązani do zagospodarowania produkowanych odpadów ściekowych we własnym zakresie. Najstarszym rozwiązaniem jest szambo. Szambo jest szczelnym zbiornikiem, służącym do gromadzenia ścieków, który okresowo musi być opróżniany. Obecnie jednorazowy koszt opróżnienia szamba jest bardzo wysoki, dlatego wiele osób zastanawia się jak wybrać szambo, aby działało przez długi czas. W poniższym artykule opisujemy podstawowe zasady prawidłowej eksploatacji szamba.

Jak wybrać szambo, aby działało przez długi czas?

Tak jak napisano na wstępie szambo jest szczelnym zbiornikiem, a więc posiada określoną pojemność. Czas jego zapełnienia zależy więc od ilości zużywanej wody. Przyjmuje się, że 95% zużywanej wody zalicza się do ścieków. Niestety montaż większego zbiornika, nie koniecznie przekłada się na zmniejszenie częstotliwości opróżniania szamba. Wynika to z pojemności zbiorników w jakie wyposażone są wozy asenizacyjne. Ich maksymalna objętość wynosi 10 m3. Montaż większego zbiornika na szambo nie wydłuży więc czasu działania szamba. Należy pamiętać, że w szambach w wyniku beztlenowych procesów powstają niebezpieczne gazy. Dlatego opróżnianiem zbiorników powinna zajmować się firma posiadająca do tego specjalistyczny sprzęt oraz umiejętności. Każdy posiadacz szamba jest zobowiązany do posiadania dowodów jego opróżniania przez obsługę asenizacyjną. Wypompowywanie i wywożenie szamba we własnym zakresie wiąże się z nałożeniem kary. Aby szambo działało przez długi czas ważna jest prawidłowa eksploatacja. Regularne stosowanie biopreparatów nie tylko ma na celu niwelowanie brzydkich zapachów, ale również upłynnia zawartość zbiornika. Jest to ważne ponieważ powstawanie osadów stałych w szambach uniemożliwia ich całkowite opróżnianie, a tym samym zmniejsza pojemność i przyczynia się do częstszego wypompowywania. Ważne jest, aby nie dopuścić do przelania się szamba. Dlatego warto wyposażyć zbiornik w czujnik sygnalizujący o napełnieniu i konieczności wypompowania szamba.

Szambo mimo swej uciążliwej i kosztownej eksploatacji wciąż znajduje zwolenników. Wynika to przede wszystkim z niskiego kosztu montażu zbiornika bezodpływowego. Jednak uwzględniając koszty eksploatacji szambo jest najdroższym na rynku rozwiązaniem. Jednorazowy koszt jego opróżnienia to wydatek około 300 zł, co przekłada się na koszt około kilku tysięcy złotych rocznie. Dlatego warto wziąć pod uwagę rozwiązania alternatywne w postaci przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Budowa własnej oczyszczalni to wydatek kilkukrotnie wyższy od szamba. Jednak roczny koszt eksploatacji własnej oczyszczalni związany z zużyciem prądu i wyborem osadu nadmiernego to wydatek kilkuset złotych. Pozwala to na zwrot inwestycji już po 3-4 latach. Ponadto oczyszczalnie biologiczne za sprawą mikroorganizmów oczyszczają ścieki do wody drugiej klasy czystości, którą można wykorzystać do nawadniania terenów zielonych, co pozwala na dodatkowe oszczędności wody. Przydomowa oczyszczalnia ścieków słynie ze swej niezawodności oraz bezawaryjnej pracy - urządzenie NV firmy Traidenis-Pol Sp. z o.o.. Oczyszczalnia NV na rynku europejskim jest już od ponad 25 lat. Wysoka jakość przydomowej oczyszczalni NV potwierdzona jest 20-letnią gwarancją.