• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Jak złożyć korektę PIT-37?

  • dokument

Wszystkie osoby, które podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku należnego PIT, muszą złożyć odpowiednią deklarację PIT do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Wśród dostępnych formularzy znajduje się m.in. PIT-37, przeznaczony dla podatników, którzy swoje przychody uzyskują i rozliczają za pośrednictwem płatników. PIT-37 obowiązuje zatem pracowników, zleceniobiorców, emerytów oraz inne osoby, za które zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. Niekiedy zdarza się jednak, że do zeznania wkradnie się błąd. Co można zrobić w takiej sytuacji? Poznaj najważniejsze informacje na temat korekty zeznania rocznego i spraw, że korekta PIT nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic!

Czym jest korekta PIT?

Korekta PIT-37, jak sama nazwa wskazuje, oznacza wprowadzenie poprawek do deklaracji PIT, która została wypełniona w nieprawidłowy sposób. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, konieczne jest złożenie korekcji zeznania. Każdy podatnik ma prawo do złożenia korekty deklaracji PIT, jeżeli zorientuje się, że popełnił błąd. Mogą to być zarówno błędy rachunkowe, jak i źle wpisane dane. Korekta zeznania podatkowego składana jest do właściwego organu. Więcej informacji dotyczących kwestii podatkowych można znaleźć na stronie https://www.podatnik.info.

Korekta deklaracji PIT-37

Pierwsze pytanie w przypadku złożenia korekty deklaracji we właściwym urzędzie skarbowym dotyczy zasad, na jakich należy wykonać korektę zeznania rocznego.

Zasady dotyczące deklaracji korygującej mówią o tym, że należy ją sporządzić na takim formularzu podatkowym, na jakim składane było pierwotne zeznanie PIT. Jeżeli zatem dotyczyło ono PIT-u 37, skorygowaną deklarację także należy dostarczyć do urzędu skarbowego na tym samym druku. Ważne jest jednak, aby w pozycji 7 oznaczonej jako “cel złożenia formularza" zaznaczyć opcję "korekta".

Złożenie korekty zeznania PIT można dokonać osobiście w siedzibie urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub też wysłać przez Internet w formie elektronicznej.

Drugie pytanie, jakie się najczęściej w związku z tym pojawia, dotyczy terminu. Korektę PIT można złożyć przed zakończeniem okresu przedawnienia. Złożenie niezbędnych wyjaśnień jest więc możliwe przez 5 lat licząc od końca roku, w którym została złożona deklaracja.

Przeczytaj także: https://www.podatnik.info/publikacje/do-kiedy-pit-2023-2024,6018e1

Korekta PIT za 2023 w darmowym programie do PIT

Aby nie być pociągniętym do odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa skarbowego, trzeba w wyznaczonym terminie dokonać korekty zeznania, które zawiera błędy. I choć korekta zeznania PIT może wydawać się skomplikowana, nie będzie to trudne zadanie, jeśli skorzysta się z darmowego programu do rozliczania PIT, jakim jest https://www.podatnik.info/program-do-pit. Oczywiście zalecamy rozliczenie się za pośrednictwem bezpłatnego programu do PIT - dzięki temu będzie można znaleźć ewentualne błędy w zeznaniu podatkowym, co pozwoli uniknąć składania korekty. 

Warto pamiętać o tym, że zeznanie przygotowane automatycznie przez urząd skarbowy nie uwzględnia różnego rodzaju ulg, które bez problemu zastosuje dla Ciebie program do PIT. Z tego powodu warto skorzystać z dedykowanego programu, dzięki czemu będzie można skorzystać z odliczeń. Ponadto dzięki właściwej deklaracji podatkowej można przekazać procenty organizacji pożytku publicznego. Taką możliwość zapewnia także zeznanie przygotowane przez urząd, jednak trzeba dokładnie sprawdzić, czy na formularzu znajduje się organizacja, jaką chcemy wesprzeć.

Darmowy program do PIT jest bardzo intuicyjny, dzięki czemu większość osób poradzi sobie z zeznaniem. Wybierając jeden z trzech dostępnych sposobów, można dopełnić formalności nawet w 5 minut. W prosty sposób można także skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń od podatku. Co więcej, program automatycznie sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Jakie konsekwencje grożą za brak korekty PIT-37?

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w deklaracji, z pewnością należy złożyć korektę PIT. Jeśli nie dopilnuje się tego obowiązku, w przypadku kontroli podatkowej można narazić się na postępowanie podatkowe, a w konsekwencji na sankcje karno-skarbowe. Gdy czynności sprawdzające wykażą nieprawidłowości, podatnikowi grożą kary pieniężne, grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.

Wszystko to sprawia, że korektę zeznania podatkowego najlepiej złożyć niezwłocznie po wezwaniu przez organ podatkowy lub też po samodzielnym stwierdzeniu, że w deklaracji podatkowej wystąpiły błędy.

Czy korekta deklaracji podatkowej wymaga odsetek?

Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach korekty zeznania podatkowego wymagają także zapłacenia odsetek. Wynika to z faktu, że formularz korygujący deklarację podatkową może wykazać, że u podatnika powstały zaległości podatkowe. W takiej sytuacji należy uregulować odsetki za zwłokę bez wzywania przez organ podatkowy.

Dokładne kwestie dotyczące ustalania wysokości odsetek od zaległości podatkowych, zawarte są w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z zapisami dokumentu, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

Jeśli podatnik dobrowolnie złożył korektę deklaracji PIT, może skorzystać z prawa do obniżonej o 50% stawki odsetek za zwłokę.

Podsumowując, korekta PIT-37 powinna zostać złożona niezwłocznie po tym, gdy zorientujemy się, że w naszym zeznaniu podatkowym znajdują się jakiekolwiek błędy. Jeżeli będzie ona wysyłana pocztą, najlepiej zachować potwierdzenie nadania korekty deklaracji, aby mieć dowód, że obowiązek ten został wykonany.