• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Kościół Św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych

Kościół Św. Katarzyny w Sromowcach Niżnych - pierwsza wzmianka o kościole parafialnym w Sromowcach Niżnych pochodzi z 1350 r. Drewniany kościółek wystawiono w r.1513 i następnie przebudowano w XVII w. po powodziach w 1534 - 1608. Pierwotny jego wygląd stanowił jeden z najwcześniejszych przykładów układu jednoprzestrzennego, który założony jest na rzucie trójbocznym zamkniętym prostokąta. Wieżę kościoła wzniesiono XVII w., a około 1894r. dobudowana została zakrystia i składziki. Kolejne przeróbki polegające na wydłużeniu kościoła miały miejsce w 1910 i 1924 r.

Sromowce Niżne Kościół

Kościół od strony północnej połączony jest z przybudówką, która dzieli się na 3 części. W jednej znajduje się zakrystia, w drugiej składzik a część trzecia jest częścią otwartą do wewnątrz co powiększa przestrzeń kościoła. Wieża kościelna ma kształt iglicy. Ściany i wieża są szalowane deskami, hełm wieży pokryty jest gontem tak samo jak jednokalenicowy dach. W wewnątrz kościoła ściany obite są deskami. Światło pada od strony południowej przez trzy półkoliste okienka. Większość wyposażenia została przeniesiona do nowo wybudowanej w latach 80-tych świątyni. Niektóre z zabytków zwłaszcza rzeźby gotyckie można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Najwyższą wartość zabytkową, która nadal znajduje się w Sromowcach ma tryptyk stanowiący główny ołtarz w nowej świątyni. W części środkowej tryptyku znajduje się ponad metrowej wysokości figura kopia Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Oryginał przeniesiono do wspomnianego wyżej muzeum. Rzeźba zaliczana jest do dzieł snycerskich powstałych w środowisku krakowskim. Obok rzeźby znajdują się malowane postacie św. Barbary i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Skrzynia ołtarzowa ozdobiona jest baldachimem rozpiętym nad świętymi postaciami. Na skrzydłach tryptyku ukazują się chóry świętych w grupach. Na skrzydle lewym, w górnej części widnieją apostołowie ze św. Piotrem i Janem. W dolnej części postacie papieży i biskupów. Skrzydło prawe przedstawia święte dziewice Małgorzatę, Apolonię, Agnieszkę. Na dole tej części widnieją męczennicy Szczepan, Wawrzyniec, Jerzy, Florian. Po zamknięciu skrzydeł widzimy postać Matki Boskiej Bolesnej oraz Jezusa . Ponad tryptykiem widać krucyfiks autorstwa Władysława Borzęckiego rzeźbiarza oraz wykonane dla kościoła także stacje drogi krzyżowej. W bocznej wnęce nowego kościoła zawieszono skrzydła niekompletnego tryptyku na którym widnieją postacie św. Barbary i Katarzyny Aleksandryjskiej a po zamknięciu ich ukazuje się nam scena Zwiastowania z postaciami archanioła Gabriela i Maryi. Kolorystyka obejmuje tu głownie kolor czerwony, zielony, biały i brązowy. W nowym kościele znajduje się także chrzcielnica. Ma ona kształt sześciobocznego kielicha z ostrosłupową nakrywką zakończoną krzyżem. Pochodzi ona z 16 wieku. W starym kościółku pozostały obrazy św. Antoniego Paderewskiego i św. Katarzyny oraz ambona z 18 wieku. Cenne są także naczynia liturgiczne a głównie Monstrancja z 16 wieku a także rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z czasów baroku oraz rokokowe drewniane rzeźbione lichtarze.