• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Kościół w Sromowcach Wyżnych

Kościół w Sromowcach WyżnychKościół w Sromowcach Wyżnych. Najstarsze informacje o kościele w Sromowcach sięgają roku 1614 wzg. 1634. Wtedy to w Wigilię Przemienienia Pańskiego Dunajec oderwał grunt zw. "Rozmyśleniec" i kościół zarał w powodzi. Po uniesieniu kościoła przez Dunajec, zbudowano nowy, ten jednak, że był drewniany - zgorzał w roku 1734. Istniało jeszcze kilka drewnianych przybytków z których jeden znajdował się na terenie cmentarza kościelnego. Murowany kościół w Sromowcach Wyżnych został zbudowany w roku 1875 przez parafian tutejszych przy współudziale Marcelego Drohojowskiego z Czorsztyna. W XIX wieku Sromowce Wyżne i Niżne należały do łacińskiej parafii w Krościenku nad Dunajcem. Później włączono Sromowce Wyżne do parafii w Maniowach: funkcje duszpasterskie pełnili tu jednakże kapłani oddzielnie rezydujący w Sromowcach Wyżnych, jedynie akta parafialne znajdowały się w Maniowach. Rozdziału od Maniów i usamodzielnienia parafii sromowieckie dokonano dopiero w roku 1943.

W Sromowcach Wyżnych rezydowali następujący księża ekspozyci: Ks. Jakób Janczy(+1844), O. Wilhelm Zachemski - cysters ze Szczyrzyca (1846-1850), ks. Wawrzyniec Banycz(1850-1852), ks. Wincenty Jarzyński (1853-1860), Ks. Jan Kundt - były proboszcz z Podegrodzia (1860-1862), ks. Jan Korducki (1863-64), ks. Michał Szaflarski, rodem z Czarnego Dunajca - kapłan lwowski (1865-1884), ks. Rafał Boryczewski (1888-1912), ks. Józef Kosibowicz (1913-1943). Administratorami parafii po ks. Kosibowiczu byli: ks. Jan Janowski-Gustkowicz - ukrywał się w czasie okupacji rok 1943, ks. Franciszek Ostafin (1943-1947), ks. Karol Śmiech (1947-1954), ks. Aleksander Romer (1954-1970), ks. Władysław Król (1970-1975), Ks. Bronisław Niemiec (1975-1986), ks. Edward Bletek (1986-1988), ks. Jan Piwowarczyk (1989-1998), ks. Marek Laskowski (1998-2004). Od 2004 roku proboszczem jest ks. Kazimierz Turakiewicz.

Kościół w Sromowcach WyżnychW roku 1982 dawny kościół wybudowany z kamienia został wyburzony, a w latach 1982-1984 wybodowano również kościół murowany, powiększony, który zaspokaja aktualne potrzeby wspólnoty parafialnej. Kamień węgielny pod nowy kościół poświęcił Papież Jan Paweł II w czerwcy 1983 r. W latach 1986-1992 parafianie Sromowiec Wyżnych pod kierunkiem swoich duszpasterzy intensywnie pracowali nad udoskonaleniem i upiększeniem obecnej świątyni wykazując w tym względzie ofiarność materialną oraz zaangażowanie we wszelkich pracach fizycznych. Wielką pomoc organizacyjną wykazała Duszpasterska Rada Parafialna. Praca i poświęcenie parafian zostały uwieńczone oraz nagrodzon konsekracją świątyni w dniu 23 maja 1992 r. przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, który przy tej okazji ofiarował kościołowi w Sromowcach Wyżnych relikwie Św. Stanisława B.M. umieszczając je w ołtarzu soborowym. Sromowce Wyżne są jedną z najstarszych wiosek w Pieninach i jedną z najpiękniej położonych. W roku 1777 Sromowce liczyły domów 64, mieszkańców 309. W r. 1799 domów 72, mieszkańców 394. W r. 1824 domów 71, mieszkańców 395. W r. 1870 domów 88, mieszkańców 497. W r. 1880 domów 99, mieszkańców 560. Obecnie wieś liczy ponad 200 domów, ponad 1000 mieszkańców.

Adres: ul. Ks.J.Kosibowicza 2, 34-443 Sromowce Wyżne, tel. +48 18 26 29 798


Nabożeństwa: poniedziałek - piątek 09.00 i 19.00, sobota 19.00, niedziela 7.00, 9.00 oraz 19.00

Źródło: Parafia pw. Św. Stanisława w Sromowcach Wyżnych