• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Majere

Majere wieś na Słowacji widoczna ze spływu Dunajcem. Do końca XVIII wieku była folwarkiem należącym do dóbr Czerwonego Klasztoru. Po rozwiązaniu zakonu zasiedlili wioskę w latach 1786-1787 niemieccy koloniści i wyzwolili się z zależności od Czerwonego Klasztoru.