• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Na ile możemy zmienić swój dom podczas przystosowania projektu? Ograniczenia i możliwości adaptacji.

Inwestorzy indywidualni planujący budowę domu najczęściej wybierają do realizacji gotowe projekty domów. To skończone, kompletne i całościowo opracowane plany domów, dostępne powszechnie w pracowniach projektowych i na stronach producentów. Wielu zastanawia się czy gotowy projekt domu można zmieniać i na ile możemy sobie pozwolić? Możliwości mamy spore, lecz zawsze uzależnione od warunków działki i architekta, który je wprowadza.


Dom przy Cyprysowej 14 K2

Proste modyfikacje i autorska zgoda na zmiany.

Istnieje duża elastyczność w modyfikowaniu projektów domów jeśli chodzi o gotową dokumentację. Jedyne ograniczenia wynikają z rozsądku oraz aspektów zarówno technicznych, jak i funkcjonalnych, ponieważ nie wszystkie wymyślone przez inwestora zmiany można wprowadzić do projektu, biorąc pod uwagę ustalone wcześniej schematy konstrukcyjne. W przypadku, gdy podstawą inwestycji są gotowe projekty domów, autora projektu budowlanego, czyli architekta wykonującego adaptację, można w prosty sposób upoważnić do wprowadzenia zmian. Eliminuje to ograniczenia dla inwestora wynikające z zakupu gotowej dokumentacji. Autorska zgoda na zmiany,w przeważającej większości, wydawana jest bezpłatnie, wraz z zakupionym projektem. Niektóre pracownie projektowe oferują również możliwość wystawienia dodatkowej zgody na zmiany, na życzenie inwestora, lub projektanta wykonującego adaptację. Zdarza się tak najczęściej w sytuacji, gdy urzędnik wymaga bardzo precyzyjnego zapisu o zmianach, lub autorska zgoda nie przewiduje modyfikacji w zakresie, jakim uzgodnił inwestor z architektem adaptującym.
Najprostszymi modyfikacjami są te, które nie ingerują w konstrukcję, takie jak modyfikacje ścian działowych, dostosowanie wymiarów i położenia otworów okiennych i drzwiowych, a także zmiana materiałów i układu instalacji wewnętrznych. Zwiększenie wysokości ściany kolankowej jest stosunkowo łatwe, chociaż może wymagać wzmocnienia konstrukcji, na przykład przez wprowadzenie zwiększonej ilości trzpieni. Jednak trzeba pamiętać, że taka modyfikacja skutkuje koniecznością podniesienia poziomu dolnej krawędzi okien połaciowych, co może negatywnie wpłynąć na komfort użytkowania pomieszczeń.


Dom przy Kwiatowej 3

Zmiany o istotnym znaczeniu dla kluczowych parametrów budynku.

Sytuacja komplikuje się nieco w przypadku zmiany obrysu zewnętrznego budynku oraz modyfikacji w obrębie kotłowni, związanej ze zmianą lokalizacji trzonów kominowych. Jeśli powiększenie domu nie narusza istniejącego schematu konstrukcji, stropów i więźby, to nie stanowi problemu. Zmiana lokalizacji kotłowni wymaga natomiast odpowiedniego przemyślenia nowego miejsca dla komina, tak by nie doszło do kolizji z elementami konstrukcyjnymi i więźbą. Przy poszerzaniu budynku konieczne jest dodanie modułu stropu, co eliminuje konieczność żmudnego przycinania belek.

Najdalej idące zmiany, takie jak zwiększenie wszystkich wymiarów budynku lub znaczne modyfikacje dachu, najczęściej wymagają opracowania niemal od podstaw całości konstrukcyjnej. Nie jest to niemożliwe, jednak w takich przypadkach gruntowne przerabianie gotowego projektu pociągnie za sobą znaczne koszta. Zanim wybierzemy gotowy projekt domu warto skonsultować się z projektantem, którego zmierzamy wybrać do wykonania adaptacji. Można przekazać mu rysunki szczegółowe w celu oceny możliwości i skali trudności proponowanych zmian. Dzięki temu wyeliminujemy późniejsze rozczarowania i generowanie nadmiernych kosztów w fazie adaptacji projektu.


Dom przy Bukowej 44

Jak widać gotowe projekty domów, mimo że z nazwy są „gotowe” można jeszcze w miarę swobodnie zmieniać, dopasowując do naszych potrzeb. Wybierając projekt warto zapytać sprzedawcy, na jakich zasadach udostępnia autorską zgodę na zmiany i na ile pozwalają jej zapisy. Dobrze jest również wcześniej omówić zakres proponowanych zmian z lokalnym architektem, który będzie wykonywał przystosowanie projektu do warunków lokalnych.