• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Opłaty pobierane w Pienińskim Parku Narodowym

Jak informuje Dyrekcja PPN na swojej stronie www wstęp na teren Parku jest bezpłatny. Cały obszar wraz z częścią słowacką zwiedzać można bez ponoszenia kosztów. Jednak na mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 r., w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. Nr 91, poz 765), opłaty pobierane są jedynie za udostępnienie ponizej wymienonych miejsc;

 

Szczyt Trzy Korony: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy

Szczyt Sokolica: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy

Opłaty za wejście na ww. szczyty pobierane są w okresie od 20.04 do 31.10

 

Bilet wykupiony na Trzech Koronach jest ważny w tym samym dniu na Sokolicy i odwrotnie.

 

Szlak wodny w przełomie Dunajca: 4,00 zł - bilet normalny, 2,00 zł - bilet ulgowy

Ta opłata jest pobierana w okresie od 1.04 do 31.10 w kasie na przystani flisackiej w Kątach.

 

Ruiny zamku Czorsztyn: 5,00 zł - bilet normalny, 2,00 zł - bilet ulgowy

 

Wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł.

 

Grupy osób zwolnionych z opłat (art.12.7): dzieci w wieku do lat 7, osoby posiadające zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody, uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku, mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem, osoby udające się do miejsc kultu religijnego. Grupy osób objęte 50% zniżką (art.12.8); uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej.