• Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5


  • rafting

Osturňa

Osturňa wieś na Słowacji na Zamagurzu. Znana z rusińskich (karpato-ruskich) zabytków architektury ludowej. Wioska ciągnie się na odcinku 7 km wzdłuż Osturniańskiego Potoku. Lokowana była w roku 1593 na prawie wołoskim, zasiedlona przez ludność napływową wołoską. Pod koniec XVI wieku była to wieś służebna zamku w Niedzicy. W roku 1910 wieś liczyła 1354 mieszkańców, głównie Rusinów. We wsi znajduje się kościół greckokatolicki wybudowany w roku 1796, który jest  położony na wzniesieniu za potokiem. Miejscowi górale rusińscy zajmowali się tu kiedyś głównie pasterstwem oraz hodowlą owiec na potrzeby zamku. Obecnie miejscowa ludność zatrudniona jest w różnych działach gospodarki związanych z obsługą turystów odwiedzających słowackie Tatry.